1299

Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN: 9788253028286
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Innbinding: h
Oversatt av: Mari Aarre

Kunstens avslutning

Pax artes 15

Hva gjør et kunstverk til kunst? Et det egenskaper ved selve verket eller sammenhengen det inngår i? I følge den amerikanske kunstfilosofen Arthur C. Danto (f. 1924) finnes det ikke lenger noen faste kriterier for hva som skiller kunst fra ikke-kunst. Det interessante er hva som defineres som kunst når.

Dette avgjøres blant annet i det Danto kaller kunstverdenen. Sentralt i hans resonnement er en drøfting av Andy Warhols Brillo-esker, etterligninger av en alminnelig forbruksvare: en kasse med vaskemidler. Warhols valg gjorde Brillo til et ikon i popkunsten. Arthur C. Dantos tanker om forholdet mellom kunst og kontekst har vært banebrytende i moderne kunstteori. Tekstene hans er hyppig brukte referanser, og blir nå for første gang også tilgjengelige på norsk. Danto bidrar stadig med innspill til den kunstteoretiske debatten og er en innflytelsesrik kurator og kunstkritiker. Høsten 2005 gjestet han Norge som ForArt foredragsholder. I "Kunstens avslutning" inngår "Kunstverdenen", "Alminnelige tings tranfigurasjon", "Kunstens avslutning"og "Tre tiår etter kunstens avslutning".

Etterord av Eva Løveid Mølster

Forfatter(e):