Kunstformidling

Pris:
399.00
ISBN: 9788253040226
Status: I salg
Utgitt år: 2019
Sideantall: 168
Innbinding: Heftet

Kunstformidling. Fra verk til betrakter

Hva er kunstformidlingens rolle? Grensene mellom kunst, formidling og markedsføring er ikke like tydelige som før. Kunstformidling foregår i museer og gallerier, men også i andre sammenhenger der kunsten finner sted. Blant aktørene på det utvidede feltet er kunsthistorikere, pedagoger, kuratorer og kunstnere, men også designere, markedsførere og utviklere. Derfor må kunstformidling tenkes på nytt. Kunstformidling. Fra verk til betrakter kartlegger konsekvenser av endringene. Her drøftes også formidlingsfagets nye muligheter i lys av opplevelsesøkonomien. Fra ulike hold gir syv bidragsytere drama pedagogiske, medieestetiske og kunstteoretiske perspektiver på forholdet mellom kunst, publikum og ny teknologi. Til sammen danner kapitlene et utgangspunkt for bedre forståelse av de nye betraktersituasjonene. Den tverrfaglige boka er beregnet på studenter, lærere og teoretikere, og på kunstutøvere i praksisfeltet. Men de faglige tilnærmingene vil også interessere et mer allment kunstpublikum.

Bidragsytere: Boel Christensen-Scheel, Nikita Mathias, Ebba Moi, Charlotte Blanche Myrvold, Gerd Elise Mørland, Lisa Nagel og Ragnhild Tronstad

Omtale

"[B]oken gjør så vidt jeg kan bedømme, et godt arbeid i å kartlegge ulike aktuelle internasjonale teorier om kunstformidling. [...] Spesielt positivt syns jeg at mange av kapitlene legger vekt på norske bidrag i denne diskusjonen - og at boken skriver seg inn mot en spesifikt norsk samtid, både når det gjelder teori og kunstproduksjon. [...] Selv om boken er smal og spesialisert, så er den i høyeste grad interessant for akademikere generelt". Kjetil Vikene, Forskerforum

 

Forfatter(e):