Foto: AHO

Foto: AHO

Langdalen, Erik

Erik Fenstad Langdalen (f.1967) er professor og instituttleder ved Institutt for form, teori og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo hvor han blant annet er ansvarlig for skolens bygningsarvprogram og underviser i eksperimentelle masterkurs innen vern og gjenbruk med et fokus på «nyere fortid»: etterkrigsarkitektur, betongbyggeri og masseproduksjon. Erik Langdalen har sin diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo og en Master in Science in Advanced Architectural Design fra Columbia University GSAPP.

 

Bøker av Langdalen, Erik: