Knut Langeland forfatterfoto

Langeland, Knut

Knut Langeland (f. 1945) er fotograf, forfatter og foredragsholder, og har bidratt med tekst og bilder til en rekke bøker og tidsskrifter om planter. Langeland har vært konsulent for Norsk genressurssenter, hvor han har bidratt til restaureringer av gamle hager og plantesamlinger. I 2008 ble han tildelt Plantearven-prisen for sin innsats for bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold i Norge.

Bøker av Langeland, Knut: