Langeland, Nils Rune

NILS RUNE LANGELAND, født 1964, dr.art., professor i historie ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Stavanger. Har publisert bøker og artiklar innanfor rettshistorie og politisk idéhistorie. Blant anna "Siste Ord. Høgsterett i norsk historie 1814–1965" (2005) og "Holocaust og multikulturalismen" (2012).

Bøker av Langeland, Nils Rune: