John Yngvar Larsson

John Yngvar Larsson

Larsson, John Yngvar

John Yngvar Larsson er  utdannet skogbruker fra  University of British Columbia og ved NMBU, Universitetet for miljø og biovitenskap. Han har arbeidet i mange år ved det som i dag er NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Larsson har tidligere skrevet to bøker: Barskogens vegetasjonstyper og Vegetasjon  i norsk skog.

Bøker av Larsson, John Yngvar: