345

Lending, Mari

MARI LENDING (f.1969) er professor i arkitekturteori- og historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun har vært litteratur- og arkitekturkritiker i en årrekke, og redaktør for flere tidsskrifter og bokserier. Lending er blant annet forfatter av Modelling Time, med Mari Hvattum (Torpedo Press, 2014), Plaster Monuments. Architecture and the Power of Reproduction (Princeton University Press, 2017), A Feeling of History, med Peter Zumthor (Scheidegger & Spiess, 2018), Images of Egypt, med Eirik Bøhn og Tim Anstey, (Pax, 2018), samt boken Sverre Fehn, Nordic Pavilion, Venice. Voices from the Archives, med Erik Langdalen, (Pax/Lars Müller Publishers, 2021).

Bøker av Lending, Mari: