1165

Lislerud, Kristian

er seniorrådgiver i et YS-forbund. Han har lang arbeidserfaring fra det som nå utgjør NAV, blant annet som tidligere avdelingsdirektør og nestleder i trygdeetaten i Oslo og personalsjef i Rikstrygdeverket.

Bøker av Lislerud, Kristian: