1873

Pris:
399.00
ISBN: 9788253034928
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg
Sideantall: 330
Innbinding: h

Litterær analyse

En innføring

Hendig metodebok for litteraturstudenten.


Hva vil det si å lese og studere litteratur, og hvordan går vi frem når vi analyserer? Litterær analyse er en praktisk anvendbar lærebok som gir svar på slike grunnleggende spørsmål ved litteraturstudiet. De første kapitlene presenterer og drøfter estetiske grunnlagsproblemer. De neste gir en innføring i litteraturens sentrale sjangrer og former. I bokas siste del handler det om litteraturens kontekster, om litteratur og resepsjon, om litteratur i skolen og om litteraturens sosiale system. Stoffet er tilrettelagt slik at det grunnleggende begrepsvokabularet blir presentert i forbindelse med konkrete og velkjente teksteksempler fra den nordiske litteraturen. De ulike tilnærmingene til litteraturen og litteraturstudiet gjør at boka tar i bruk og demonstrerer ulike lese- og analysemetoder.

Bidragsytere: Per Thomas Andersen, Jonas Bakken, Liv Bliksrud, Harald Bache-Wiig, Aasta M.B. Bjørkøy, Ståle Dingstad, Irene Engelstad, Marianne Egeland, Silje H.Linhart, Gitte Mose, Thorstein Norheim, Elisabeth Oxfeldt, Torill Steinfeld, Silje I.H. Svare og Sten-Olof Ullström.

Om bokas redaktører

Per Thomas Andersen er professor ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Universitetet i Oslo. Både Gitte Mose og Thorstein Norheim er førsteamanuenser samme sted. Alle disse tre – og bokas øvrige bidragsytere – har lang erfaring fra undervisning av studenter på bachelor- og masternivå.

Forfatter(e):