Bokas forfattere sammen med Katti Anker Møller utenfor Sagatun på Hamar

Bokas forfattere sammen med Katti Anker Møller utenfor Sagatun på Hamar

Materiell:

Lønnå, Elisabeth

Elisabeth Lønnå er lektor, forfatter og dr. philos, og har skrevet flere bøker, blant annet Helga Eng. Psykolog og pedagog i barnets århundre (2002), Sjøens kvinner ute og hjemme (2010), samt en rekke artikler og mindre bøker, deriblant om Katti Anker Møller.

Bøker av Lønnå, Elisabeth: