Lombard, Alf

var professor i romanske språk ved Universitetet i Lund i Sverige. Han behersket etter sigende førti språk og hadde kunnskaper om ytterligere seksti.

Bøker av Lombard, Alf: