1118

Mærli, Morten Bremer

Morten Bremer Mærli er forsker og utdannet fysiker og medieviter. Han har mange års erfaring med atomsikkerhet – alt fra praktisk sikringsarbeid i Nordvest-Russland, til lange policy-diskusjoner i internasjonale nedrustnings- og ikkespredningsfora. Doktorgraden hans handler om hvordan best unngå at terrorister skal skaffe seg kjernevåpen.

Bøker av Mærli, Morten Bremer: