Makten i de foldede hender

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253043562
Status: I salg
Utgitt år: 2022
Innbinding: Innbundet

Makten i de foldede hender

Kristne lekmannsbevegelser i ord og handling

Historikeren og statsviteren – og den uttalte ateisten – Trond Nordby mener vi ikke må overse hva kristne bevegelser har betydd for utviklingen av det norske demokratiet og et mer pluralistisk samfunn. I tillegg bidro de til å engasjere «folk flest» i samfunnet rundt dem. Analysen i boken tar for seg predikanten Hans Nielsen Hauge og den folkebevegelsen han skapte, samt de tre organisasjonene Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap, Det Vestlandske Indremisjonsforbund og de mange lokale menigheter under Den Evangelisk Lutherske Frikirke (som brøt med statskirken). Et felles trekk ved organisasjonene var at de ga folk trening i å arbeide innenfor rammene av fastsatte vedtekter.