959

Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN: 9788253022413
Utgivelsesår: 2000
Status: I salg
Innbinding: h

Maktens strateger

Iver B. Neumann

Dette er den første boka til Makt- og globaliseringsutredningen, der en rekke perspektiver på makt blir utforsket.

Dette er den første boka til Makt- og globaliseringsutredningen, der en rekke perspektiver på makt blir utforsket. Åtte aktuelle og sentrale teoretikeres syn på makt og maktutøvelse presenteres: Bourdieu, Luhmann, Greenblatt, Derrida, Castells, Irigaray, Foucault og Deleuze. De går alle ut over de tradisjonelle politiske og statsorienterte maktteoriene og får fram mangfoldige bilder av makten. Forfatterne har ønsket å se på hvilke aspekter ved det sosiale som er spesielt gjennomtrukket av maktrelasjoner. Bidragsytere er Inger J. Birkeland, J. Peter Burgess, Thomas Hylland Eriksen, Kjetil Jakobsen, Eivind Røssaak, Inger Johanne Sand, Knut Stene-Johansen og Arild Utaker.

Forfatter(e):

480