Karl Marx

Marx, Karl

Karl Marx (f. 1818, d. 1883 ) var en tysk  forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest innflytelsesrike tenker og er opphavsmannen til den økonomiske og revolusjonære teori som kalles marxisme.

Bøker av Marx, Karl: