1584

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253029849
Utgivelsesår: 2007
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Meningen med sex

Noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undesøkelser

Hva er egentlig meningen med sex?
Seksualiteten kan virke som et overskuddsfenomen som ikke spør etter mening. Samtidig er sex tydelig til stede i samfunnet – og overlesset av betydning. Tittelen på denne boka kan leses helt bokstavelig: Dette er en bok om meningen med sex, om seksualitetens betydninger. Her undersøkes brytninger, forskyvninger og bekreftelser i seksualitetens betydningsunivers. Det belyses fra vell av synsvinkler: kjønn, etnisitet, klasse, estetikk og politikk. Visuelle og tekstlige bidrag presenterer punktnedslag i kunst, litteratur, film, pornografi og forskning. Sammen belyser de viktige samfunnsmessige og kulturelle spørsmål knyttet til kropp, kjønn og seksualitet. I samtidens kunstneriske, litterære og forskningsmessige ytringer, kan en mer subtil utforsking av seksualiteten komme til uttrykk. Deres undersøkelser av identitet, kropp og kjønn låner ofte trekk fra massemedierte representasjoner, men representerer samtidig et mulighetsrom for ny betydnings- og kunnskapsproduksjon. Her begynner ”meningen med sex”. Bidragsyterne er: Marit Victoria Wulff Andreassen, Baird/Hellenes, Mia Berner, Agnes Bolsø, Matias Faldbakken, Jan Freuchen, Hanna Hallgren, Pål Hollender, Måns Holst-Ekström, Knut Kolnar, Jon Løvøen, Wencke Mühleisen, Olaug Nilssen, Tommy Olsson, Martin Glaz Serup, Martin Skauen, Per Solvang, Christel Sverre, Per Wizén og Maya Økland. Samtlige bidrag er originale og laget spesielt til denne boka. – Wencke Mühleisen er kjønns- og medieforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO. Christel Sverre er billedkunstner og førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.

Presse

”… en tankestimulerende og fruktbar bok”
Anders Danielsen Lie i Dagbladet

Forfatter(e):