Jan Messel ved Høgskolen i Oslo og Akerhus fotografert til Viten+Praksis. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

BENJAMIN A. WARD

Messel, Jan

Jan Messel (f. 1957) er forsker og historiker ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Han har tidligere arbeidet med fagforeningshistorie og profesjonshistorie. Doktoravhandlingen handlet om LOs forhold til «de nye gruppene», og han har skrevet flere bøker om fagforeningshistorie, blant annet Samling og Strid. Norsk Tjenestemannslag 1947 – 1997. I 2013 kom boken I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie.

Bøker av Messel, Jan: