619

Meyer, Siri

er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har kunstteori og visuell kultur som sine særlige interesseområder. Meyers magistergradsarbeid hadde tittelen Kunsthistoriens forhistorie i Norge. Hun ble dr.art. på avhandlingen Mennesket eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ. Siri Meyer har vært forskningsleder for Senter for europeiske kulturstudier (SEK), hun er en prisbelønt formidler og hun har skrevet en rekke bøker i ulike sjangrer. Flere av dem handler om kunsten å se, som læreboken Hva er et bilde (2009) og essaysamlingen Visuell makt (2011).

Bøker av Meyer, Siri: