Dag Michalsen

Foto: Universitetet i Oslo

Michalsen, Dag

Dag Michalsen er professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo og professor II i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Han har utgitt flere bøker på Pax Forlag, bl.a. Romerrettsideologi (2008), Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) og Rettshistorisk kritikk (2017), og var hovedredaktør for seksbindsverket Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014 (2013–2014). Han var dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo fra 2016 til 2019.

Bøker av Michalsen, Dag: