1720

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253032924
Utgivelsesår: 2010
Status: I salg
Sideantall: 334
Innbinding: h

Moderne politisk teori

En innføring i sentrale moderne politiske teoretikeres hovedverk

Boken er en presentasjon av sentrale moderne politiske teoretikere: John Rawls, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Charles Taylor, Robert Nozick, Ronald Dworkin, Michel Foucault, Richard Rorty, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann, Martha Nussbaum, Giorgio Agamben og Nancy Fraser. Disse tenkerne er i forskjellig grad involvert i flere av de sentrale politisk-filosofiske debattene som preger samtiden, som for eksempel debatten om multikulturalisme eller overnasjonalitet. Boken sikter mot å gjøre leseren bedre i stand til å ta stilling til sentrale spørsmål i samtiden og åpner for en sammenligning av de forskjellige perspektivene.

Forfatter(e):