Ragnhild Mork

Ragnhild Mork

Mork, Ragnhild

Ragnhild Mork, (1970) er utdannet historiker, har jobbet som redaktør i Cappelen forlag, som forsker ved Institutt for forsvarsstudier, informasjonsleder ved Handelshøyskolen BI og rådgiver i Kulturdepartementet. Hun arbeider i dag som redaktør for Cappelen Damms Forlagsliv. 

Bøker av Mork, Ragnhild: