1683

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253032252
Utgivelsesår: 2009
Status: I salg
Sideantall: 220
Innbinding: ib

Museum

En kulturhistorie

Samle, bevare, forske, formidle!

En gang formidlet museene enkle, samlende fortellinger om nasjonen, folket og historiens gang. I dag er museene del av en omfattende kulturindustri, der mange medier og aktører konkurrerer om oppmerksomheten. Det finnes museer for det meste: fra kunstverk til melkekartonger, fra maskiner til leketøy – og ikke minst av svært ulik størrelse – fra hele bygningsmiljøer til sommerfugler og insekter. Hva er det viktig å bevare, og hvorfor? Anne Eriksen presenterer norsk museumshistorie, og drøfter museets rolle som kulturbærende institusjon. Museene reflekterer ikke bare sin egen historie – i et videre perspektiv vil de også være deler av en større kunnskapshistorie: De gjenspeiler samfunnets verdier og tenkemåter, og viser hvordan idealer for kunnskap og organisering av kunnskap har forandret seg over tid.

Forfatter(e):