Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917 - 2014

Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917 - 2014

Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN: 9788253037509
Status: I salg
Utgitt år: 2015
Innbinding: innbundet

Naboer i frykt og forventning

Norge og Russland 1917-2014

Dette er bind 2 i bokverket Norge og Russland 1814 - 2014

Hvordan har relasjonene mellom Norge og Russland endret seg de siste 200 årene? Hvilke forestillinger har vi om hverandre? Hvordan har bildene og realitetene spilt sammen og påvirket hverandre?

Dette bokverket beskriver norsk samfunnsutvikling over de siste 200 år i relasjon til sin store og betydningsfulle nabo gjennom menneskemøter og storpolitikk: fiske, fangst, handel, sikkerhetspolitikk og militære spørsmål. Verket analyserer forholdet på et mellomstatlig plan, men har også en regional dimensjon med en særlig oppmerksomhet mot de nordlige områdene der Norge og Russland har felles grense. Disse to bøkene er basert på det største felles russisk-norske forsknings- og formidlingsprosjektet til nå, og markerer 200-årsjubileet for Grunnloven.

Gjennom det dramatiske hundreåret som dekkes av bind 2, utviklet det norsk-russiske forholdet seg innenfor stramme rammebetingelser. Med Oktoberrevolusjonen og framveksten av sovjetkommunismen ble hevdvunne kontaktflater avbrutt. Kampen mot den felles fiende under andre verdenskrig ble avløst av ideologisk og storpolitisk konfrontasjon. Det var liten plass for folkelig kontakt utenfor sovjetiske og norske myndigheters synsfelt. Først med utviklingen av det nye Russland fra 1991 ble det igjen skapt grunnlag for et rikere norsk-russisk samkvem.

Bind 1: Jens Petter Nielsen: Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814 - 1917

Bind 1&2: Norge og Russland 1814 - 2014

Omtaler

terningkast_5 liten flat_25x25.jpg "Norge og Russland har levd i fred, trass forskjellar og mistru. Historikarar frå begge land fortel korleis."

Tom Hetland, Bergens Tidende

 

"Det er forskarar med tunge CV-ar som har skrive verket, men dei har ikkje late det akademiske få skyggje for dramatikken i det norsk-russiske tilhøvet."

Halvor Tjønn, Dag og Tid

Forfatter(e):