Jens Petter Nielsen

Jens Petter Nielsen

Nielsen, Jens Petter

Jens Petter Nielsen er professor i nordområdestudier, Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Han har utgitt bøker om nordnorsk historie, norsk-russiske relasjoner og russisk historie. Hans nyeste bok er Døden løser alt. Nye perspektiver på Stalins terror (2012).

Bøker av Nielsen, Jens Petter: