Nochlin, Linda

Linda Nochlin (1931-2017). Særlig kjent er Nochlin for essayet Why Have There Been No Great Women Artists? (1971), som markerte et vannskille i kunsthistoriefaget. Her analyserer hun kvinnenes rolle i kunsthistorien, i lys av samfunnsmessige vilkår. Blant annet skrev hun om kvinners begrensede muligheter for kunstnerisk utfoldelse. Ved universiteter og høgskoler rundt om i verden står denne ikoniske teksten stadig på pensum i kunsthistorie.  

Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere? ble utgitt på norsk i 2002, som bok nummer 8 i serien pax artes. Den ble oversatt fra engelsk av Toril Hanssen, og utkom med et drøftende etterord av kunsthistorikeren Anne Wichstrøm. 

Bøker av Nochlin, Linda: