Foto: Karin Lenke

Foto: Karin Lenke

Nord, Malin

Malin Nord (f. 1973) er forfatter og inngår i Rådet for samisk litteratur i det svenske Författarförbundet. Hun er en av redaktørene av antologien Stemmer fra Sápmi. Beretninger fra et stjålet land

Bøker av Nord, Malin:

Stemmer fra Sapmi