Norge og Russland 1814 - 2014

Norge og Russland 1814 - 2014

Pris:
699.00
Førpris: 699.00
ISBN: 9788253037486
Status: I salg
Utgitt år: 2015
Innbinding: innbundet, 2 bind

Norge og Russland 1814 - 2014

2 bind

Hvordan har relasjonene mellom Norge og Russland endret seg de siste 200 årene? Hvilke forestillinger har vi om hverandre? Hvordan har bildene og realitetene spilt sammen og påvirket hverandre?

Dette bokverket beskriver norsk samfunnsutvikling over de siste 200 år i relasjon til sin store og betydningsfulle nabo gjennom menneskemøter og storpolitikk: fiske, fangst, handel, sikkerhetspolitikk og militære spørsmål. Verket analyserer forholdet på et mellomstatlig plan, men har også en regional dimensjon med en særlig oppmerksomhet mot de nordlige områdene der Norge og Russland har felles grense. Disse to bøkene er basert på det største felles russisk-norske forsknings- og formidlingsprosjektet til nå, Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland 1814 - 2014.

Den felles grensen i nordområdene har historisk bidratt til brede kontaktflater mellom vanlige mennesker i Nord-Norge og Nord-Russland. Gjennom det siste dramatiske hundreåret utviklet det norsk-russiske forholdet seg innenfor stramme rammebetingelser. Med Oktoberrevolusjonen og framveksten av sovjetkommunismen ble hevdvunne kontaktflater avbrutt. Kampen mot den felles fiende under andre verdenskrig ble avløst av ideologisk og storpolitisk konfrontasjon. Det var liten plass for folkelig kontakt utenfor sovjetiske og norske myndigheters synsfelt. Først med utviklingen av det nye Russland fra 1991 ble det igjen skapt grunnlag for et rikere norsk-russisk samkvem.

Bind 1: Jens Petter Nielsen: Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814 - 1917

Bind 2: Sven Holtsmark: Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917 - 2014

Omtaler

Bind 1

"Måtte mange gripe sjansen, for kunnskap om Russland kan man ikke få for mye av"

Bjarte Botnen, Vårt Land

 

"Boka er så grundig og vidfemnande, at ho blir ståande som ein påle i litteraturen om det norsk-russiske forholdet."

Halvor Tjønn, Dag og Tid

 

Begge bind:

terningkast_5 liten flat_25x25.jpg "Norge og Russland har levd i fred, trass forskjellar og mistru. Historikarar frå begge land fortel korleis."

Tom Hetland, Bergens Tidende

 

Forfatter(e):