Norvik, Harald

var konsernsjef i Statoil 1988-99. Han har hatt flere politiske verv og lederstillinger i norsk næringsliv. Han var styreleder/styremedlem i SAS 1992-2001, Oslo Børs 2000-2006, TV2 2000-2005 og i Telenor 2007-2012. Han er medlem av styret i ConocoPhillips Inv, PGS og Deep Ocean.

Bøker av Norvik, Harald: