Nytt blikk på det gamle egypt[1]

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253040530
Status: I salg
Utgitt år: 2021
Innbinding: Innbundet

Nytt blikk på Det gamle Egypt

Med sine pyramider, faraoer, mumier og hieroglyfer er det få kulturer som stimulerer nysgjerrigheten og fantasien mer enn Det gamle Egypt. Men hvordan så hverdagslivet ut for oldtidens kvinner og menn langs Nilen, selve livsåren i det samfunnet vi fortsetter å la oss fascinere av? Hvordan levde de, og hva tenkte de om livet og døden? Og hvordan har det gått til at vi vet så mye om den imponerende sivilisasjonen de klarte å skape?

Nå samles for første gang på 70 år kunnskapen om denne kulturen på norsk, i en bredt anlagt innføringsbok. Mot et geografisk bakteppe trekker egyptolog Anders Bettum opp de store linjene i den gammelegyptiske historien og gir smakebiter av egyptisk språk, religion, politikk og litteratur. Et av bokens mange høydepunkter er fortellingen om dechiffreringen av hieroglyfene, andre er møtet med en familie fra arbeiderlandsbyen Deir el-Medina og funnet av Tutankhamons grav.

Det gamle Egypt har stor plass i vår moderne bevissthet og historieforståelse. Det samme gjaldt også i antikken, som i likhet med ettertiden har tillagt de gamle egypterne en særlig visdom. Egypt har utøvd en magisk tiltrekningskraft på både vitenskapsmenn, antikvitetssamlere og gravrøvere, grupper det ikke alltid har vært like lett å skille mellom. Også slikt får vi vite mer om i denne boken, der forfatteren til slutt trekker tråder frem til dagens politiske situasjon hvor den nasjonalistiske faraonismen kniver med panarabisme og islamisme om forrang i egypternes identitetsfølelse. 

OMTALE
«Boken er en skikkelig tour de force om det gamle Egypt, oppfinnsomt skrevet og med dyptpløyende utlegninger om det gammelegyptiske verdensbildet, dagligliv, religion, arkitektur og ikke minst historie. Boken er lettlest – og passer for et bredt publikum … Siden Bettum skriver svært godt, klarer han å trekke leseren med dit hvor ‘historien kommer til live, og skillet mellom ‘oss’ og ‘dem’ forsvinner’. Forbilledlig.»
Kjetil Vikene, Forskerforum

«Boken både viderebringer og etterprøver tidligere tiders forskning, og bidrar med ny innsikt. Ikke minst interessant er det å se forfatterens lesning av kanoniske tekster, som Mosebøkene, opp mot hva som kan dokumenteres gjennom faktisk forskning.»
Fartein Horgar, Legekunsten

 

Forfatter(e):

Anders Bettum (Foto Heather Suzanne Campbell)