Wehrmacht terningkast

Nytt terningkast 6 til Wehrmacht i Norge!

Torgeir E. Sæveraas' bok om Wehrmacht i Norge fortsetter å høste rosende omtale.

Siste anmeldelse ut er i Dagbladet, hvor anmelder Arne Dvergsdal triller terningkast 6 og skriver: «Historiker Torgeir Sæveraas kullkaster bildet av tyske soldater i krigens Norge … Blant årets bøker om annen verdenskrig i Norge, er ‘Wehrmacht’ desidert det verket som inneholder mest nytt og hittil ukjent stoff.»
 
 
Se også forfatter Torgeir E. Sæveraas i samtale på Nasjonalbibilioteket
Mandag 14. juni arrangerte Nasjonalbiblioteket en digital samtale om «tyskerjenter» og hvordan deres historie har blitt fortalt, i forbindelse med nyutgivelsen av Laila Mikkelsens film Liten Ida (1981).
 
Under andre verdenskrig hadde mange tusen norske kvinner omgang med tyske okkupasjonssoldater. Kvinnene ble ofte anklaget for å stå i ledtog med fienden og for å være kollaboratører. Hvem var disse kvinnene og hva kjennetegnet deres relasjoner med tyske soldater? Hvordan så Wehrmacht på disse relasjonene og hvilken behandling fikk kvinnene i sine familier, lokalsamfunn og av motstandsbevegelsen?
 
I tillegg til Torgeir E. Sæveraas, deltok Kåre Olsen, historiker og førstearkivar i Arkivverket, forfatter og journalist Helle Aarnes og professor i samfunnsfag Claudia Lenz.