Oktopax vår18

Oktopax sommer 2018

Et samarbeidsprosjekt hvor Klassekampen, Morgenbladet, Forlaget Oktober, Manifest, Dreyers Forlag og Pax Forlag slår et slag for å øke interessen for politisk litteratur.

Bestill ved å sende epost til pax@pax.no, eller besøk nettsiden for å direkte bestille Pax-bøkene.

Bla i katalogen