1637

Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN: 9788253030968
Utgivelsesår: 2008
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Om ære

Unni Wikan

Ulike sider ved det muslimske æresbegrepet.

I flere år har Unni Wikan skrevet en rekke kronikker og artikler om ære. I denne boken belyser hun ulike sider ved det muslimske æresbegrepet, og hun diskuterer æresdrapet som en konsekvens av dette.

Det fins ikke ett æresbegrep, det fins mange. I tradisjoner med æresdrap er ære et kollektivt fenomen, ikke et spørsmål om et enkelt individ. Slekta har felles ære, og æren omsettes i materielle goder og respekt, som igjen omsettes i jordisk gods – f.eks. kvinners verdi på ekteskapsmarkedet. Selvfølelse kan også være en viktig side av æresbegrepet, men det offentlige omdømmet er det aller viktigste. Rapporter fra mange hold tyder på at æresdrap er i oppsving. Det henger sammen med kvinners økte frigjøring, framveksten av fundamentalisme, og migrasjon. Unni Wikan forteller fra flere kjente rettssaker der æresdrap – eller ”denne hendelsen” som Fadimes far kalte sitt drap av datteren – har vært hovedtemaet. Får vi grep om æresbegrepet, kan vi bedre forstå, og dermed motarbeide, de krefter som kostet Fadime og andre unge muslimske kvinner livet.

Denne boken er et viktig bidrag til å skape innsikt og grunnlag for dialog, men også motarbeide og bekjempe æresdrapet.

Presse

”Unni Wikan står i en klasse for seg blant forskere her hjemme som har prøvd å finne en forklaring på æresdrap.” – Ulf Andenæs, Aftenposten

"Beskrivelsen av de kulturelle sidene i innvandrermiljøer treffer blink: Wikan fjerner ett lag av gangen, og tilbake står til slutt den nakne sannheten om den brutale, kontrollerende og altoverskyggende Æren." – Abid Q.Raja, Morgenbladet

Forfatter(e):