Om forlaget

Pax Forlag ble startet i 1964 for å fremme en gryende norsk venstreradikalisme i norsk vitenskap, kultur og politikk. Forlaget sprang ut av det pasifistiske tidsskriftet Pax, som den tverrpolitiske organisasjonen Folkereisning mot krig hadde gitt ut siden 1962.

I de snaue to første tiårene av sin historie spilte Pax en viktig rolle for den kulturelle og politiske utviklingen i Norge. Ikke bare traff forlaget noe man vagt kan betegne som tidsånden rundt midten av 1960-årene, men Pax kom også til å sette farge og retning på utviklingen av både kulturklimaet og politikk i Norge i omkring 15-20 år framover. Både den nasjonale og internasjonale forlags- og bokbransjen har i den senere tid gjennomgått dyptgripende endringer som også Pax har måttet forholde seg til.

Etter å ha feiret vårt 50 års-jubileum i 2014, er Pax Forlag et levende forlag som gir ut oversatt skjønnlitteratur, sakprosa og akademisk litteratur med høy kvalitet. 


Postadresse: Postboks 6673 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo