1154

Pedersen, Jørgen

Jørgen Pedersen er cand.polit og cand.philol, og stipendiat ved senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med en avhandling om det metodiske grunnlaget for Habermas' politiske teori, og har blant annet publisert artikler om Rawls og Habermas.

Bøker av Pedersen, Jørgen: