1176

Pettersen, Tove

er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet Oslo, og har i en årrekke undervist og veiledet studenter. Hun er tidligere forskningsleder ved Etikkprogrammet ved UiO. Pettersens forskningsfelt er feministisk filosofi, moralfilosofi og etikk, med omsorgsetikk og Simone de Beauvoirs tenkning som
fordypningsområder. Hun arbeider også med anvendt etikk, politisk filosofi og filosofihistorie. Blant Tove Pettersens tidligere utgivelser er Skriv. Fra idé til fagoppgave (1996), og (sammen med Per Ariansen) Essayskriving til ex.phil (2003). Med Inga Bostad redigerte hun Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring (2006), og hun er medforfatter av læreboken Historie og filosofi 2 (2008). Tove Pettersen utga Comprehending Care i 2008, og skrev innledningen til den norsk utgaven av Simone til de Beauvoirs Pyrrhos og Cineas og Tvetydighetens etikk (2009). Dessuten har hun publisert en rekke artikler innen sitt fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Bøker av Pettersen, Tove: