Rolf Reber

Rolf Reber

Reber, Rolf

Rolf Reber er professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved flere universiteter i USA, Frankrike og Canada. Reber er kjent for sin teori om estetiske opplevelser og for sin forskning på hvordan hjernen bearbeider informasjon. Han avslutter nå et bokprosjekt  om «kritisk følelse» samtidig som han forsker på hvordan elever og studenter kan få større utbytte av matematikkundervisning. Reber hadde i flere år en populærvitenskapelig spalte i den sveitsiske avisen Der Bund der han formidlet psykologi til et bredt publikum. Boka Hverdagslivets psykologi kom opprinnelig på tysk og er oversatt til flere språk.

Bøker av Reber, Rolf: