951

Pris:
261.00
Førpris: 298.00
ISBN: 9788253022321
Utgivelsesår: 2000
Status: Utsolgt
Innbinding: h

Religionsdialog på norsk

Oddbjørn Leirvik

Det religiøse Noreg er frodigare enn på lenge. Med aukande livssynsmessig pluralisme aukar også behovet for religionsdialog. Oddbjørn Leirvik teiknar i denne nye og utvida utgåva av Religionsdialog på norsk eit kart over det religiøse Noreg, som forandrar våre tradisjonelle oppfatningar om korleis landet er.
Det religiøse Noreg er frodigare enn på lenge. Det kristne mangfaldet aukar. Dei sytti ulike islamske forsamlingane har eit medlemstal på om lag ein prosent av innbyggarane. Medlemstala i enkelte frikyrkjer, i Den romersk-katolske kyrkja, i Buddhistforbundet og i Human-Etisk Forbund aukar. Også den konfesjonslause, nyreligiøse rørsla grip om seg. Med aukande livssynsmessig pluralisme aukar også behovet for religionsdialog. Oddbjørn Leirvik teiknar i denne nye og utvida utgåva av Religionsdialog på norsk eit kart over det religiøse Noreg, som forandrar våre tradisjonelle oppfatningar om korleis landet er. Religiøs forskansing og manglande respekt for minoritetsrettar kan få negative følgjer for samfunnsfellesskapet. Leirvik syner korleis alternativet, dialog om etiske og religiøse spørsmål, kan få plass i skole og sammfunnsliv. Han fortel om sine personlege erfaringar frå møtet mellom menneske med forskjellig tru, og drøftar dei forsøk som er gjort på å få til ein femnande samtale om tru og livssyn i Noreg.

Forfatter(e):

137