Festskrift til Rune Slagstad: Rett og politikk

Festskrift til Rune Slagstad: Rett og politikk

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253037905
Status: I salg
Utgitt år: 2015
Sideantall: 405
Innbinding: innbundet

Rett og politikk

Nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser

Festskrift til Rune Slagstad


Hva er forholdet mellom rett og politikk – i dag og i et historisk perspektiv? Hvor går grensene for demokratiet og hvor går grensene for rettsliggjøring og ekspertstyre? Hvordan påvirker politikk og samfunn retten og hvordan legger retten rammer for demokrati og samfunnsutvikling? Hvilke gode kvaliteter har vårt styresett slik det fungerer i dag og hva er kritikkverdig?

 

Bokas artikler inviterer til prinsipiell debatt om styreform, konstitusjon og grunnleggende trekk ved stat og samfunn. Temaene spenner fra likestilling, religion og ytringsfrihet til strafferett, trygd og helse. Vi beveger oss fra det interne livet på Stortinget og i Høyesterett før og nå, til krisen i Europa, EØS og menneskerettighetenes "sakralisering", fra Eidsvoll og Kristiania til Strasbourg og Brussel. 

 

Boka er tilegnet Rune Slagstad, professor, forfatter, redaktør og en av norsk offentlighets synligste og viktigste intellektuelle. "Rett og politikk et liberalt tema med variasjoner" er tittelen på Slagstads doktorgradsavhandling fra 1986. I Rett og politikk. Nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser forfølger forfatterne de spørsmålene Slagstad reiste for snart 30 år siden.

Forfatter(e):