Rettens_arkeologi

Pris:
399.00
ISBN: 9788253043890
Status: I salg
Utgitt år: 2023
Sideantall: 406
Innbinding: Heftet

Rettens arkeologi

Tretten rettshistoriske studier

Denne boken inneholder rettshistoriske tekster som omhandler mange perioder og temaer, for eksempel bioteknologi, naturrett, juridisk utdannelse i Norge, forvaltningsretthistorie, sammenblanding av familierett og penger på 1800-tallet, spørsmål om den alminnelige rettsoppfatning i 1905 og utvikling av folketrygdens tannbehandling. Alle er drevet av samme spørsmål: Hvorfor ble det slik det ble, hvordan skjedde det, hvem bidro?

Noen av studiene er rene rettshistoriske fremstillinger, gjerne som årsaksforklaringer, og noen er fusjon av gjeldende rett og rettshistorie. Det rettsvitenskapelige poeng er likevel alltid det samme: rettsforskeres undersøkelsesplikt. For å si noe vesentlig om et rettslig problem eller et rettsområde, nytter ikke annet enn å undersøke så dypt og bredt som kildene gir anledning til - altså gjøre arkeologiske undersøkelser i rettsstoffet.

Forfatter(e):