Rune Slagstad: Rettens ironi

Rune Slagstad: Rettens ironi

Pris:
199.00
ISBN: 9788253037981
Status: I salg
Utgitt år: 2015
Innbinding: pocket

Rettens ironi

Studier i juss og politikk

Ny utvidet utgave

«Rett og politikk – et liberalt tema med variasjoner», utgjør den sentrale del av Rettens ironi. Her gir Rune Slagstad et teoretisk forsvar for en liberal posisjon: politikkens binding og begrensning gjennom rettens bånd og beskrankninger. Det enkelte individ har visse ukrenkelige rettigheter – «menneskerettigheter» – i forhold til statsmakten, og disse er den enkelte borgers trumfkort overfor samfunnskollektivets flertallsbeslutninger, institusjonelt støttet av et uavhengig og upartisk rettsvesen. Ut fra dette perspektiv analyseres norsk rettstenking fra Schweigaard til Aubert, Eckhof og Andenæs, og stilles sammen med sentrale politisk-rettslige teoretikere som Carl Schmitt, Hannah Arendt og Jürgen Habermas. Norsk rettsliv presenteresi kapitler som «Linjer i Høyesteretts historie 1815–1945» og «Prøvingsretten i det norske system». – Nyutgaven er utvidet med bl.a. kapitler om «De politiserende embetsmenn», «Styringsvitenskap – ånden som går» og «Feminismen som normativ teori».

Denne utgaven av 2015 inneholder et nytt forord av Rune Slagstad. Boken inngår også i samlekassetten Slagstads KUBE, som inneholder fem av Slagstads mest sentrale utgivelser, og ble utgitt i forbindelse med hans 70 års-dag.

Forfatter(e):