Rinde, Harald

Rinde, Harald

Harald Rinde (f. 1965) er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har arbeidet mye med regional-, nærings- og teknologihistorie på 1800- og 1900-tallet, og har skrevet bøker som Det moderne fylket. Nordlands historie, bind. 3. Etter 1900 (Fagbokforlaget 2015) og Et telesystem tar form, 1855–1920. Norsk telekommunikasjonshistorie, bind I (Gyldendal Fakta 2005).

Bøker av Rinde, Harald: