Lars Roede

Lars Roede

Roede, Lars

Lars Roede er dr.ing. i arkitekturhistorie, mangeårig antikvar hos Riksantikvaren og Byantikvaren og tidligere direktør ved Oslo Museum. Han er en populær foredragsholder, og «Kjenn din by»-omviser, og har blant annet skrevet Frogner hovedgård. Bondegård, herskapsgård, byens gård (2013), Historisk atlas over Oslo. Gamle kart forteller og Myten om murbyen. Christiania 1624–1814 (2021). 

Bøker av Roede, Lars: