1991

Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN: 9788253036694
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 300

Rudolf Steiner som filosof

Før Rudolf Steiner utformet antroposofien var han aktiv filosof, og filosofien han utformet, danner grunnlaget for antroposofien. Mange stiller seg positive til det sosiale aspektet ved Steiners virke, men antroposofien har blitt møtt med kritikk. Det er avgjørende ved vurderingen av kritikken er hvordan man bedømmer Steiners virke som filosof. Hvis antroposofien er filosofisk velbegrunnet, står den sterkere enn hvis den mangler et tankemessig fundament.
Utenfor antroposofenes kretser har Steiners verk, særlig hans filosofi, i liten grad vært gjenstand for undersøkelse. Dette er i ferd med å forandre seg. I denne boka får vi en inngående fremstilling av hovedtrekkene i Steiners tenkning, inkludert overgangen fra filosofi til antroposofi. Det er nødvendig å forstå Steiners filosofi for å å få klarhet i hva som er det spesielle ved Steiners verk.

Foruten tekster av bokas redaktør, Terje Sparby, og Steiner selv, finner vi denne boka bidrag fra Trond Berg Eriksen, Helge Salemonsen, Richard Eriksen, Hjalmar Hegge, Hans Kolstad, Dag Østerberg og Torbjørn Eftestøl.

Forfatter(e):