Seksualitetens historie bind 2

Pris:
199.00
ISBN: 9788253041308
Status: I salg
Utgitt år: 2020
Sideantall: 318
Innbinding: Heftet med klaffer
Oversatt av: Schaanning, Espen
Orginalens tittel: L'usage des plaisirs : l'histoire de la sexualité : tome II

Seksualitetens historie 2. Bruken av nytelsene

I Seksualitetens historie. Bind 2. Bruken av nytelsene viser Foucault hvordan man reflekterte over den seksuelle atferden i den klassiske, greske tenkningen, og tar utgangspunkt i det greske begrepet chresis afrodision – nytelsenes bruk – et begrep som settes i sammenheng med menneskets arbeid med seg selv som etisk subjekt. Foucault tar utgangspunkt i praksiser som i den greske kulturen var omsluttet av status og tydelige regler, samt hvordan de er reflektert i den medisinske og filosofiske tenkningen – deriblant om bruken av nytelse. Sentrale temaer i Foucaults analyse er forholdet til kroppen, forholdet til ektefellen, forholdet til unge gutter og forholdet til sannheten. Boken er en kunnskapsmettet historisk undersøkelse av temaer som ofte har vært knyttet til sterke tabuer og normaliseringsbehov.

Espen Schaanning har oversatt boken og skrevet et lengre etterord. Han er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, har fransk doktorgrad i filosofi, og en norsk doktorgrad i idéhistorie om Michel Foucault som vitenshistoriker.

Forfatter(e):

FOUCAULT Michel photo M Garanger Gallimard NetBL