Skaug, Erling

Malerikonservator (Oslo, Brussel, Roma). Ansatt på Nasjonalgalleriet, Norsk Folkemuseum og Universitetets Oldsaksamling 1963 - 1996. Dr Philos. 1995. Professor i konservering og kunstteknologi ved UiO fra 1997. Gjesteprofessor ved Harvard fra 2009. Tallrike publikasjoner særlig om italiensk middeladermaleri. Medlem av Det Norske Videnskaps - Akademi.

Bøker av Skaug, Erling: