Kjell Ivar Skjerdingstad

Skjerdingstad, Kjell Ivar

Kjell Ivar Skjerdingstad er professor ved Institutt for arkiv- bibliotek og litteraturformidling ved OsloMet – Storbyuniversitetet. 

Bøker av Skjerdingstad, Kjell Ivar: