Tore Slaatta

Slaatta, Tore

Tore Slaatta er professor i medievitenskap, forsker og faglitterær forfatter. Han var inntil nylig Generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening (NFFO) og ledet forskningsprosjektet Kunst! Makt ved Universitetet i Oslo (2012-2016). Slaattas forskning og forfatterskap spenner fra mediesosiologi , via kultursosiologi til kunstsosiologi og har de senere årene spesielt fokusert på litteratur og litteraturpolitikk i Norge og Europa. 

Bøker av Slaatta, Tore: