1240

Sogner, Knut

Knut Sogner (1962) er professor i økonomisk historie og instituttleder ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere utgitt blant annet Skaperkraft. Elkem gjennom 100 år 1904–2004 (2003), En liten brikke i et stort spill. Den norske IT-industrien fra krise til vekst 1975–2000 (2002) og, sammen med Trond Bergh og Harald Espeli, Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654–2004 (2004).

Bøker av Sogner, Knut: