Svein Solhjell

Svein Solhjell

Materiell:

Solhjell, Svein

Svein Solhjell er sivilingeniør og styreleder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus. Han ledet blant annet arbeidet med bevaringsplanen for Sagene, som var et samarbeid Oslo Bys Vel og Fortidsminneforeningen. Han er foredragsholder og formidler, og gjennom sitt engasjement for bevaring og bruk av foreningens fredete eiendom Vøienvolden, har han blitt godt kjent med Sagenes historie. 

Bøker av Solhjell, Svein: