1988

Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN: 9788253036502
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 620

Sosialdemokratiets tidsalder

Norge og Sverige i det 20. århundre

Unionsoppløsningen i 1905 danner utgangspunkt for to moderne staters utvikling mor det særegne skandinaviske sosialdemokrati. Den gjensidige kontakt og påvirkning var sterk og likheten mellom de to stater er slående. Men det var også forskjeller med røtter i den ulike historiske arv. Industrialiseringen fikk et større omfang i Sverige, men demokratiseringen skjedde tidligere og ble mer gjennomgripende i Norge. Sosialdemokratiets tidsalder er en sammenlignende analyse av det norske og det svenske sosialdemokratiske prosjekt, med særlig vekt på den sosiale integrasjon. Det er historien om hvordan et stort politisk prosjekt blir formulert og gjennomført. Den systematiske sammenligning kaster lys over dynamikken i utviklingen. Familiepolitikk, skole- og utdanningspolitikk, velferdsordninger, næringsliv og nasjonaløkonomiske særtrekk er blant de samfunnsområder som presenteres og analyseres. Forfatteren følger utviklingen frem til sosialdemokratiets fullbyrdelse og lykkelige øyeblikk – og viser hvordan prosjektet nettopp da slår sprekker. I siste fase forvitrer den samlende visjonen, i Norge som i Sverige.

Presse

"Professor Sejersteds bok er et storverk for historieinteresserte som ikke bare er opptatt av Norge. Han går i dybden og i bredden og gir kunnskap for lek og lærd, selv blinde høner vil finne korn på hver eneste side."
Espen Søbye, Morgenbladet

"Som den briljante historikeren Sejersted er, evner han å kombinere ulike sjangre på tidvis overraskende vis […] forhåpentligvis vil Sejersteds mange gode analyser og tidvis dristige påstander egge andre til ytterligere kunnskapsinnhenting og debatt".
Jonas Bals, Klassekampen

Om den engelske utgaven, utgitt på Princeton University Press:

"There can be no doubt that this is an extremely important – even seminal – contribution, which may be expected to stand as an influential account of the Scandinavian twentieth century […] a remarkable achievement, and a major contribution to twentieth-century European history."
Mary Hilson, The Journal of Modern History. The University of Chicago Press.